Open source

De open source bijdragen van Dcreative.

Dcreative open source

Dcreative maakt veel gebruik van open source projecten. Dat zijn projecten waarvan de broncode gratis beschikbaar is om te gebruiken. Soms worden deze projecten ontwikkeld en bijgehouden door vrijwilligers, soms zijn er betaalde krachten die vanuit donaties betaald worden.

Er zijn veel projecten waar ik dankbaar gebruik van maak. Zowel in werk voor klanten als mijn eigen websites. Een paar voorbeelden:

Waar mogelijk probeer ik iets terug te doen. Je kunt op mijn github profiel openbaar zien aan welke projecten ik een bijdrage geleverd heb. Daarnaast is er op dit moment één open source project dat ik zelfstandig uitbreng. Ik probeer ieder jaar een dag vrij te maken om verder te ontwikkelen aan dit project, zodat ook andere ontwikkelaars hier weer gebruik van kunnen maken.

Nova Markdown

Nova Markdown

Latest Version on Packagist Total Downloads Forks Stars MIT license Donate

Met Nova Markdown is het mogelijk om aan Laravel Nova een Markdown Editor toe te voegen. Groot voordeel van deze markdown editor is de mogelijkheid om inline afbeeldingen te uploaden.

Nova markdown voorbeeld

Het ontbreken van deze functionaliteit in Laravel Nova was voor mij reden om Nova Markdown te ontwikkelen. Ik kan mijn klanten nu een goede teksteditor aanbieden voor websites, waarmee er op een nette manier afbeeldingen ingevoegd kunnen worden. Door deze software open source aan te bieden kunnen ook andere ontwikkelaars hier weer gebruik van maken.

Gebruik je Nova Markdown en ben je er blij mee? Voel je vrij om een email te sturen met vragen / opmerkingen. Het is ook mogelijk om biertje te doneren en verdere ontwikkeling te stimuleren. Hoe dan ook, met veel plezier bied ik Nova Markdown aan.