Privacyverklaring

Dcreative verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige manier

Dcreative, gevestigd aan De Otter 33 7414HZ Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dinand Mentink is de Functionaris Gegevensbescherming van Dcreative hij is te bereiken via dinand@dcreative.nl.

Persoonsgegevens die Dcreative verwerkt

Dcreative verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u deze zelf aan Dcreative verstrekt of omdat u gebruik maakt van een website die Dcreative beheert. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een webshop, website van een vereniging of kerk.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Dcreatve verwerkt op deze websites:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Dcreative verwerkt

Voor enkele specifieke diensten van Dcreative verwerkt Dcreative Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Het gaat hier uitsluitend om websites die Dcreative in opdracht van een klant beheert. Denk hierbij aan websites van bedrijven, verenigingen of kerkwebsites. Met de betreffende klant (Verwerkingsverantwoordelijke) is een Verwerkersovereenkomst overeengekomen, deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Dcreative Algemene Voorwaarden.

Dcreative verwerkt voor sommige klanten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Met welk doel en op basis van welke grondslag Dcreative persoonsgegevens verwerkt

Dcreative verwerkt persoonsgegevens in opdracht van klanten waarvoor Dcreative websites beheert. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijven met een webshop, verenigingen of kerken. Voor deze klanten bied Dcreative de mogelijkheid een website te hebben met een besloten deel waar een profiel gecreƫerd kan worden. Om deze profielen mogelijk te maken slaat Dcreative persoonsgegevens op.

Ook verwerkt Dcreative persoonsgegevens van klanten zelf voor het uitvoeren van geleverde diensten. Denk hierbij aan naam en adres om een factuur te sturen en email adres om te communiceren over geleverde diensten.

Hoe lang Dcreative persoonsgegevens bewaart

Dcreative bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dcreative hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Van websites die Dcreative beheert worden regelmatig backups gemaakt. In deze backups zijn uw persoonsgegevens beschikbaar voor een periode van 6 maanden nadat ze verwijderd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dcreative verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die Dcreative met een klant heeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Dcreative een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dcreative blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Dcreative gebruikt

Dcreative gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Dcreative gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Dcreative hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dcreative beheert namens klanten websites waar cookies gebruikt kunnen worden. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op hun websites, hier heeft Dcreative geen zicht op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of via de persoonlijke instellingen van de web

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dcreative en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Dcreative een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Dcreative van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dcreative.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Dcreative u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dcreative zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Dcreative wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Dcreative persoonsgegevens beveiligt

Dcreative neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dcreative.nl.

De precieze manier waarop persoonsgegevens beveiligd word verschilt per website die Dcreative namens een klant beheerd maar voldoet altijd aan strenge eisen die Dcreative zichzelf stelt. Voor meer informatie over de beveiliging van specifieke websites neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.