maatwerk websites

Een website met functionaliteiten volledig op maat. Op basis van grondig versiebeheer, schone code en testgedreven ontwikkeling. Maatwerk in ontwerp en ontwikkeling. Zoals het hoort.

Advanced customization

Meerwaarde door maatwerk

Voor sommige gewenste functionaliteiten zijn geen kant-en-klare oplossingen. Er is dan maatwerk nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan om orderprocessen waarvoor specifieke input vanuit de klant nodig is, koppelingen met externe systemen, het verwerken van data of specifieke gebruikersinteractie.

Dcreative is gespecialiseerd in complexer maatwerk. Vantevoren denk ik gedetailleerd mee om samen tot heldere specificaties te komen, daarna lever ik op basis van bewezen technologie en nette code het gewenste resultaat.

Sommige bedrijven hebben genoeg aan een paar pagina's en een contactformulier, daarvoor heeft Dcreative een kant en klaar product zaaksite. Er is dan geen maatwerk nodig.

Scrum board

Procesmatige aanpak

Als onderdeel van maatwerk websiteontwikkeling word er altijd technische documentatie geschreven, versiebeheer geïntroduceerd en zorgvuldig nagedacht over gebruikte software. Tijdens het proces kunnen jullie voortdurend meekijken. Ik geef wekelijks een voortgangsoverzicht en communiceer op tijd als ik vragen heb of dingen nodig heb.

Mijn werk valt op doordat het gestructureerd, procesmatig en degelijk is. Zoals het hoort.

Connected world

De kracht van een netwerk

Bij een website komt veel kijken. Dcreative kan helpen bij de technische ontwikkeling, de hosting en het webdesign, maar vaak is er nog meer nodig. Goede webteksten bijvoorbeeld, foto's, video's en grafisch ontwerp. De waarde van goede inhoud, foto's en video's moet niet onderschat worden. Het is jammer om veel in een website te investeren en lelijke foto's te gebruiken.

Soms hebben bedrijven zelf capaciteit in huis om tekst, fotografie en grafisch ontwerp te realiseren, maar dit is niet altijd het geval. Vanuit mijn netwerk kunnen er grafisch ontwerpers, tekstschrijvers, fotografen en videografen ingezet worden. Dcreative kan hiervoor de procesbegeleiding doen. Dcreative zorgt ook altijd voor de eindredactie van benodigd werk.

Neem contact op voor een offerte of een adviesgesprek. Ik zorg voor koffie, een volledige offerte en begeleiding van begin tot eind.

Mobile testing

Bewezen technologie, stevige kwaliteit

Voor maatwerk applicaties werkt Dcreative altijd op basis van bewezen open source software. Ik lever altijd schone code met goed versiebeheer, documentatie en automatische tests. Dit zorgt ervoor dat ook andere programmeurs verder kunnen met de software die ik geschreven heb. Als je dat wilt natuurlijk, met veel plezier blijf ik ook zelf de software onderhouden.

Voor maatwerk maak ik vaak gebruik van Laravel als framework, een zeer zorgvuldig opgezet framework met een grote community en gedegen documentatie. Dit vormt de basis voor vrijwel alle websites die ik momenteel in onderhoud heb.

QA engineers

Testgedreven ontwikkeling

Maatwerk van Dcreative word altijd gedaan met testgedreven ontwikkeling. Dit betekent dat er automatische tests zijn als onderdeel van de geschreven code. Deze automatische tests worden tijdens de bouw van de website geschreven en uitgevoerd voor elke release.

Dit zorgt ervoor dat we vóór een nieuwe versie van de website live gaat weten dat alle functionaliteit nog werkt. Vooral bij regulier onderhoud en doorontwikkeling.

Under construction

Voorspelbaar onderhoud, hosting, doorontwikkeling

Door doorontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en tijdig onderhoud gaat een website veel langer mee én bied een website meerwaarde tijdens de levensduur. We ontwikkelen samen een onderhoudsplan voor de website ontwikkeld word, zodat vooraf duidelijk is welk onderhoud nodig is.

Automatische tests, complete documentatie, goed versiebeheer en een goed framework zijn geen doel op zichzelf. Ze zorgen er echter wél voor dat onderhoud voorspelbaar is en doorontwikkeling gemakkelijk mogelijk is.

Regulier onderhoud bestaat uit het up-to-date houden van gebruikte software. Dcreative werkt met Laravel en dat heeft zeer voorspelbare jaarlijkse updates. Doordat er automatische tests zijn weten we zonder handmatig testen dat alles nog werkt.

Alleen voor websites die Dcreative zélf ontwikkeld heeft en zélf onderhoud word managed hosting aangeboden. Hierdoor zijn ook de kosten voor de hosting beheersbaar.

Veelvoorkomend maatwerk

Voorbeelden van maatwerk zoals Dcreative die vaak ontwikkeld heeft.

Gebruikersportaal

Word soms ook wel een "mijn omgeving" of gebruikerslogin genoemd. Een gebruikersportaal kan gebruikt worden om klanten inzicht te geven in persoonlijke gegevens, toegang te geven tot specifieke diensten of voor dashboards en overzichten.

Beheeromgeving

Op basis van het open source filament kunnen er heerlijke beheeromgevingen gemaakt worden voor maatwerk applicaties. Voor bijvoorbeeld inhoud, orders, data of dashboards.

Maatwerk gebruikservaring

Waar nodig werkt Dcreative samen met grafisch ontwerpers voor het opzetten van een speciale gebruikservaring met maatwerk interactieve elementen.

API Koppeling

Koppelingen met externe systemen via een API voor het binnenhalen van data, doorgeven van orders, afhandelen van deelprocessen.

Orderflows

Bestellingen die uit verschillende stappen bestaan waarbij de bezoeker door een interactief proces geleid moet worden. Waar nodig in samenwerking met externe systemen.

Rekentools

Op basis van input van de bezoeker word er een berekening gemaakt en een resultaat gegeven. Dit kan als informatie dienen voor de bezoeker of voor het verkrijgen van leads.

Laten we beginnen

Welk online vraagstuk speelt er bij jou? Of het nu gaat om een simpele website of een complexer product: laten we gewoon beginnen.

Koffie en advies